Skriv här det du söker efter!

Skolcoachens upplevelse av sin arbetsbild och roll i främjandet av elevers hälsa

Skolcoachens upplevelse av sin arbetsbild och roll i främjandet av elevers hälsa

Alexandra Rehnfeldt & Sofia Rönnblad

Spindeln i nätet. En trygg vuxen som befinner sig där det händer. Så beskriver skolcoacher sin roll i skolan. Men vad är en skolcoach? Vad gör en skolcoach? Och varför är skolcoachen så viktig för elevernas hälsa? Vår avhandling svarar på dessa frågor, med syftet att ta reda på hur skolcoachens arbetsbild ser ut och hur skolcoachen upplever att hen kan främja elevernas hälsa i årskurs 7–9 i skolor i Svenskfinland.

Skolcoachens upplevelse av sin arbetsbild och roll i främjandet av elevers hälsa – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023