Skriv här det du söker efter!

Skapa goda lärmiljöer tillsammans!

Skapa goda lärmiljöer tillsammans!

Jessica Andersson

Tidigare forskning visar att lärmiljön har en stor betydelse på elevers lärande och välbefinnande. Lärmiljöerna skall, tillsammans med elever, således skapas utifrån elevers individuella och gemensamma behov. Men hurdan är den goda lärmiljön enligt eleverna? I min avhandling undersöker jag femteklassares syn på en god lärmiljö, en lärmiljö där de lär sig och mår bra. Är du osäker på hur du kunde inkludera dina elever i processen att skapa en god lärmiljö eller överlag hur elever ser på den goda lärmiljön? Läs min avhandling och bekanta dig med mitt didaktiska material för att skapa den goda lärmiljön tillsammans med dina elever.

Skapa goda lärmiljöer tillsammans! – didaktiskt material

 

Uppdaterad 19.6.2023