Skriv här det du söker efter!

Särskilt begåvade barn

Särskilt begåvade barn

Marianna Forsell

Alla barn har rätt till att få känna skolgemenskap och få det stöd de behöver. De särskilt begåvade barnen upplevs ofta som självgående, men fastän de är kognitivt starka kan det ändå finnas andra områden i livet som de behöver stöd i.

Särskilt begåvade barn – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023