Skriv här det du söker efter!

Sambandet mellan elevers välbefinnande och skolprestationer

Sambandet mellan elevers välbefinnande och skolprestationer

Senny Mattsson & Sami Elshawadfi

Välbefinnandet bland barn och unga i världen blir allt sämre, så är även fallet i Finland. Nu är det dags att ta reda på hur lågstadielärare i Finland ser på välbefinnandets påverkan på skolprestationer, hur de arbetar för att främja välbefinnandet hos sina elever och hur de anser att en god lärar-elevrelation tar sig i uttryck. Vill du också stöda dina elevers välbefinnande och hjälpa dem mot bättre skolprestationer? Ta då del av vår avhandling och vårt didaktiska material!

Sambandet mellan elevers välbefinnande och skolprestationer – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023