Skriv här det du söker efter!

Samarbete över gränser – om skolans samarbete med barnskyddet

Samarbete över gränser – om skolans samarbete med barnskyddet

Linnea Pohjalainen

Ibland händer det att man har en elev som man får en oro över. Man kanske oroar sig hur det går där hemma. Då kan det bli aktuellt för skolan att göra en barnskyddsanmälan. I min avhandling undersökte jag hur fyra klasslärare upplevde samarbetet med barnskyddet och vad som borde utvecklas. I stödmaterialet hittar du tips på hur du kan skapa ett välfungerande samarbete med barnskyddet.

Samarbete över gränser – om skolans samarbete med barnskyddet – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023