Skriv här det du söker efter!

Religiösa elever önskar sig få uppleva en ökad åskådningsmedvetenhet

Religiösa elever önskar sig få uppleva en ökad åskådningsmedvetenhet

Elisabet Metsäranta

Rätten att tro är en del av varje individs mänskliga rättighet säger Finlands  lagstiftning och läroplanens styrdokument. Men varför uppstår det inga konsekvenser när detta inte följs i skolan? I min avhandling har jag intervjuat tre personer som har upplevt kränkningar och osakligt bemötande på grund av sin religiösa övertygelse under sin skoltid. Resultatet visar att osakligheter uppstår på grund av okunskap, intolerans och förekomsten av fördomar, som uttrycks av både elever och lärare. Det finns ett ökat behov av att stärka åskådningsmedvetenheten i skolan och öka förståelsen för oliktänkande.

Religiösa elever önskar sig få uppleva en ökad åskådningsmedvetenhet – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023