Skriv här det du söker efter!

Rektorer efterlyser ett gemensamt åskådningsämne

Rektorer efterlyser ett gemensamt åskådningsämne

Jan Nyqvist

Behovet av förståelse för den egna och andras traditioner, religioner och trosinställningar ökar, i ett alltmer multikulturellt och åskådningsmässigt mångfaldigt Finland. I min avhandling tog jag reda på hur rektorer i Svenskfinland ser på åskådningsundervisningen i Finland. Resultatet visade att rektorerna skulle föredra ett gemensamt åskådningsämne istället för hur åskådningsundervisningen nu ordnas, med två olika läroämnen, religion och livsåskådningskunskap.

Rektorer efterlyser ett gemensamt åskådningsämne – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023