Skriv här det du söker efter!

Typ 1- Diabetes i Skolan: Att Hantera Utmaningar för Typ 1 Diabetiker

Typ 1- Diabetes i Skolan: Att Hantera Utmaningar för Typ 1 Diabetiker

Amanda Almén

Typ 1-Diabetes blir allt vanligare, och det märks även i skolorna. Till följd av detta är det viktigt att det finns tillräcklig kunskap om sjukdomen för både elever och personal. Genom att utforska vad DM1 (typ 1-diabetes) innebär och särskilt dess påverkan på inlärning i skolan strävar jag efter att göra denna forskning tillgänglig och användbar för alla. I min magisteravhandling lägger jag fokus på hur det är att ha diabetes och de komplexa hinder som elever med denna sjukdom stöter på inom skolmiljön.

Hantering av diabetesspecifika utmaningar i skolan_didaktiskt material

Uppdaterad 5.3.2024