Skriv här det du söker efter!

Klasslärares syn på undervisningen om klimatförändringen

Klasslärares syn på undervisningen om klimatförändringen

Hanna Nyström

Klimatförändringen är ett allvarligt problem. Den skapar en osäker framtid. För att rusta barn inför framtiden behöver de undervisning om fenomenet. Min studie undersöker därför klasslärares syn på undervisningen om klimatförändringen.

Klimatbingo_didaktiskt material

Uppdaterad 1.2.2024