Skriv här det du söker efter!

Hur klarar sig klasslärarstuderande i grundläggande matematik?

Hur klarar sig klasslärarstuderande i grundläggande matematik?

Aida Ohtonen

Klasslärarstuderandes resultat i ett enkelt matematiktest dalar. Beror resultaten på att vi generellt är sämre på att räkna matte idag eller finns det andra orsaker bakom de försämrade resultaten? I min studie kan vi se hur klasslärarstuderande har presterat i ett grundläggande och enkelt matematiktest under 30 års tid. Vi kan också se hur olika årskullar klarat sig jämfört med andra och se om förändringarna stämmer överens med fynd från annan forskning. Min kartläggning baserar sig på en oro över att klasslärarstuderandes matematikkunskaper är svaga; läs min avhandling och bilda dig en egen uppfattning om läget idag.

Klasslärarstuderandes inledande matematikkunskaper – Didaktiskt material

Uppdaterad 1.2.2024