Skriv här det du söker efter!

Mansjobb och kvinnogöra

Mansjobb och kvinnogöra

Linn Granqvist

Finland ligger i toppen på listor över världens mest jämställda länder. Men om man zoomar in på lokal nivå finns det ännu orättvisa mellan könen, bland annat gällande hushållsarbetets fördelning. Statistikcentralen berättar att kvinnorna lägger 35 minuter mera på hushållsarbetet per dag. En tredjedel av de finländska kvinnorna är missnöjda med fördelningen, och en femtedel av de finländska männen. Hur ser det ut i Svenskfinland? Vad beror fördelningen på? Varför är vi nöjda eller inte nöjda med fördelningen? Och den viktigaste frågan, vem är det egentligen som plockar i diskmaskinen oftast?

Mansjobb och kvinnogöra – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023