Skriv här det du söker efter!

Lärare ansvarar över sina elevers välbefinnande – men vem ska egentligen ansvara för lärarnas välbefinnande?

Lärare ansvarar över sina elevers välbefinnande – men vem ska egentligen ansvara för lärarnas välbefinnande?

Mikael Johansson & Ida Torsell

Allt fler lärare överväger branschbyte, men vem är det som ska fånga upp dem och hjälpa dem hitta tillbaka till god arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse? En klasslärares välbefinnande kan främjas på flera olika sätt, till exempel via deras elever, kollegor eller arbetsuppgifter. Men vad är rektorns roll i det hela? Därför undersöker vi i vår avhandling klasslärares syn på om och hur rektorer kan stödja deras arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Klasslärare tycker att rektorn har en stor inverkan på dessa faktorer och därför är det viktigt att rektorerna vet att de kan stödja deras välbefinnande genom bland annat uppskattning, stöd och uppmuntran samt delaktighet och närvaro.

Lärare ansvarar över sina elevers välbefinnande – men vem ska egentligen ansvara för lärarnas välbefinnande? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023