Skriv här det du söker efter!

PopMag – Kontaktuppgifter

PopMag – Kontaktuppgifter

 

Kontakta oss om ni har frågor gällande projektet.

Gunilla, John och Jessica i arbetsgruppen för PopMag.
Gunilla Eklund, John Henriksson och Jessica Aspfors i arbetsgruppen för PopMag.

 

Gunilla Eklund, projektledare (gunilla.eklund@abo.fi)

Jessica Aspfors, projektforskare (jessica.aspfors@abo.fi)

John Henriksson, doktorand (john.henriksson@abo.fi)

Uppdaterad 18.9.2023