Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling i undervisningen i huslig ekonomi

Hållbar utveckling i undervisningen i huslig ekonomi

Ulrika Grönvik

Finland som medlemsland i FN har förbundit sig till arbetet med Agenda 2030. I skolan undervisar vi för framtiden och i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 preciseras att undervisningen också ska stödja eleven mot en hållbar livsstil. Hur uppfattar undervisande ämneslärare i huslig ekonomi att de tar i beaktande samhällsförändringar och hållbar utveckling i den egna undervisningen? Den här studien berättar om vad ämneslärare i huslig ekonomi säger om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart innehåll i den egna undervisningen.

Tänka hållbart – didaktiskt material

Uppdaterad 26.9.2023