Skriv här det du söker efter!

Klasslärarstuderandes naturvetenskapliga kunskaper

Klasslärarstuderandes naturvetenskapliga kunskaper

Felix Forsén

Det finns gott om forskning som visar att grundskolelärares naturvetenskapliga kunskaper ofta är bristande, innehåller missuppfattningar, eller i vissa fall är rent felaktiga. Svaga kunskaper hos lärare är ett allvarligt problem eftersom den undervisning dessa lärare kan ge sina elever inte kommer att vara av god kvalitet. Min avhandling undersöker huruvida det finns specifika ämnesområden inom omgivningslärans kemirelaterade stoff som ställer till besvär för klasslärarstuderanden, och vilka bakomliggande orsaker som finns till klasslärarstuderandenas överlag låga intresse för naturvetenskap.

Klasslärarstuderandes naturvetenskapliga kunskaper – Didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023