Skriv här det du söker efter!

Klasslärares förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa hos elever!

Klasslärares förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa hos elever!

Ronja Karlsson

Psykisk ohälsa kan se ut på olika vis, de allra vanligaste symptomen är stress, ångest och depression. Vi klasslärare kan hjälpa våra elever att må så bra som möjligt i skolan, både på ett psykiskt, fysiskt och socialt plan. Hur ska vi då rent praktiskt jobba för att förebygga psykisk ohälsa i skolan? I min video lyfter jag fram ämnet psykisk ohälsa samt några enkla tips hur ni kan främja elevernas välmående!

Klasslärares förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa hos elever! – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023