Skriv här det du söker efter!

Klasslärarens tankar om sitt välbefinnande i arbete

Klasslärarens tankar om sitt välbefinnande i arbete

Oliwia Bäcklund

Klasslärare kämpar runt om i skolorna med en känsla av att arbetsmängden ökar och att de inte riktigt hinner med allt som det förväntas av dem. I början av år 2022 gick flera lärare ut i strejk för att få sin röst hörd. Nu är det dags att lyfta fram hur klasslärare egentligen mår och hur de känner att de kan påverka sitt välbefinnande i arbete.

Klasslärarens tankar om sitt välbefinnande i arbete – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023