Skriv här det du söker efter!

Idrottsutövning under covid-19: Niondeklassister i idrottsklasser under våren 2020

Idrottsutövning under covid-19: Niondeklassister i idrottsklasser under våren 2020

Axel Helenius & Simon Martelin

Covid-19 pandemin har påverkat oss alla men hur har den påverkat de ungas träningsmönster? Som vi alla vet stängdes allting ner och man fick knappt se andra människor. Hur har detta påverkat föreningsverksamheten samt den individuella träningen? I vår avhandling har vi tagit del av en enkätstudie för att ta reda på detta.’

Idrottsutövning under covid-19: Niondeklassister i idrottsklasser under våren 2020 – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023