Skriv här det du söker efter!

Idrottsutbrändhet – ett problem redan bland idrottande högstadieelever?

Idrottsutbrändhet – ett problem redan bland idrottande högstadieelever?

Kevin Sandell & Tiia Gustafsson

Ett flertal finländska toppidrottare har öppnat upp sig om utmaningar gällande dubbelkarriären, dvs. kombinationen av idrott och skola. Utmaningarna som dubbelkarriären medför har visat sig kunna leda till idrottsutbrändhet. Tidigare studier har kunnat påvisa att elever i gymnasiet som gör en dubbelkarriär kan riskera att bli idrottsutbrända. Frågan är ifall idrottsutbrändhet kan förekomma redan i högstadiet. Detta tar vi reda på i vår magisteravhandling.

Idrottsutbrändhet – ett problem redan bland idrottande högstadieelever? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023