Skriv här det du söker efter!

Idrottande högstadieelevers skol- och idrottsengagemang

Idrottande högstadieelevers skol- och idrottsengagemang

Emmy Määttä

Att utöva målmedveten idrott vid sidan om skolgång är mycket tidskrävande och utmanande. Hur skolmässigt och idrottsmässigt engagerade är högstadieelever som går i en idrottsklass? Är stödet för högstadieelever med dubbelkarriär tillräckligt för att de skall nå framgång både akademiskt och atletiskt? Fortsätter eleverna med dubbelkarriären efter högstadiet eller avbryts satsningen? Vilka faktorer kan påverka idrottande högstadieelevers val av andra stadiet utbildning? Detta är frågor som diskuteras och besvaras i min magisteravhandling.

Främjandet-av-skol-och-idrottsengagemang – didaktiskt material

Uppdaterad 19.7.2023