Skriv här det du söker efter!

Hur stöda flickors skolgång?

Hur stöda flickors skolgång?

Andrea Helmes

Pojkar och flickor i skolan, suck och stön – ett ämne som förmodligen väcker diverse känslor hos en och annan. Hur ser dock situationen ut inom könsgruppen – är detta inte ett mera obekant område? I min forskning vill jag undersöka hur lärare tycker att ojämlikheter mellan flickor syns i skolvardagen. Och hur är det med åtgärder – finns det något som kan göras?

Hur stöda flickors skolgång? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023