Skriv här det du söker efter!

Hur differentierar klasslärare i språkundervisningen?

Hur differentierar klasslärare i språkundervisningen?

Julia Semskar

Att differentiera i språkundervisningen kan ibland vara svårt, eller hur? Men enligt läroplanen ska elever som har svårigheter i språk få stöd i sitt lärande. För elever som är tvåspråkiga eller elever som har mera kunskap i finska/engelska behöver läraren ge mera utmaningar. I min undersökning har jag valt att ta reda på vilka arbetssätt och metoder klasslärare använder för att differentiera undervisningen i finska och engelska. Om du vill veta mera om olika differentieringsmetoder, titta på min video!

Hur differentierar klasslärare i språkundervisningen? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023