Skriv här det du söker efter!

Hur arbetar klasslärare med positiv pedagogik och hur upplever de arbetet?

Hur arbetar klasslärare med positiv pedagogik och hur upplever de arbetet?

Ronja Strömvall

Forskning vittnar om att den psykiska hälsan hos barn och unga försämrats under de senaste åren. Barn och unga tillbringar stora delar av sin vardag i skolan. Skolan har en möjlighet att förebygga psykisk ohälsa genom att konkret och konsekvent arbeta för att stärka elevers välbefinnande genom positiv psykologi. Metoden positiv pedagogik ger elever redskap som de kan använda sig av när de stöter på utmaningar i livet. Vidare möjliggör positiv pedagogik en utveckling av medmänskliga egenskaper. Positiv pedagogik har potential att stärka elevers välbefinnande. Därför har jag undersökt hur klasslärare praktiskt arbetar med metoden och hur de upplever detta arbete.

Hur arbetar klasslärare med positiv pedagogik och hur upplever de arbetet? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023