Skriv här det du söker efter!

Högstadieelevers upplevelser av den vegetariska skolmaten

Högstadieelevers upplevelser av den vegetariska skolmaten

Miia Seppi

I och med att befolkningsmängden ökat behöver vi också producera mer mat. Vi behöver också ställa högre krav på matens kvalité för att inte öka på miljöns belastning. Den vegetariska maten är både bättre för miljön, djuren och vår hälsa. Hur ska vi få eleverna att äta mer vegetariskt? Vilka problem anser eleverna det finns med den vegetariska skolmaten? För att kunna servera den vegetariska maten på ett lockande sätt åt eleverna behöver vi ha en förståelse för deras upplevelser och tankesätt. Till min avhandling har jag intervjuat nio högstadieelever från tre olika skolor i Österbotten för att få en insyn i deras upplevelser av den vegetariska skolmaten.

Högstadieelevers upplevelser av den vegetariska skolmaten – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023