Skriv här det du söker efter!

Högkänslighet hos lärare – en gåva eller en börda?

Högkänslighet hos lärare – en gåva eller en börda?

Petra Rauhala

Alla som någon gång i sitt liv arbetat som lärare vet att det inte är det lättaste av yrken. Skolmiljön kan ofta beskrivas som mer eller mindre kaotisk med ett vimmel av barn och vuxna, ekande utrymmen, kladdiga spaghettisåsfläckar på matsalsgolvet och kännspaka lysrör i taket. Hur upplevs denna verklighet av en lärare som på grund av sitt nervsystem reagerar på allt ännu starkare än majoriteten av människorna? Högkänsliga lärare är inte ett ovanligt fenomen, så hur kommer det sig att vi vet så lite om hur dessa lärare upplever sin arbetsvardag? Denna undersökning ger ordet till fyra högkänsliga lärare som beskriver de utmaningar och fördelar som arbetet medför samt deras strategier för att orka i arbetet.

Högkänslighet hos lärare – en gåva eller en börda? – Didaktiskt material

Uppdaterad 19.7.2023