Skriv här det du söker efter!

Hjälp eleverna att hjälpa naturen

Hjälp eleverna att hjälpa naturen

Jeanette Björk

Du kan ge dina elever ett viktigt redskap för att skydda naturen – viljan att göra det. Vår vilja att skydda naturen har nämligen en stor betydelse för vår handlingsberedskap för det, och för naturvården, vars framgång till stor del beror på våra attityder till den. Men attityder påverkas ju inte i en handvändning. I min avhandling har jag därför undersökt vad som påverkar barns och ungas attityder till naturvård och hur deras attityder kan påverkas. Ta en titt på videopitchen och kompendiet som jag har gjort för tips på hur du kan hjälpa dina elever att hjälpa naturen!

Hjälp eleverna att hjälpa naturen – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023