Skriv här det du söker efter!

Gymnastiklärares syn på idrottande elevers dubbelkarriär

Gymnastiklärares syn på idrottande elevers dubbelkarriär

Vilma Rosenström

Att kombinera idrott och skola blir allt mer vanligare bland unga idrottare. Tack vare dubbelkarriären får de unga idrottarna möjligheten att samtidigt kombinera både skola och idrott i en högklassig träningsmiljö. Hur ser gymnastiklärarna på idrottande elevers dubbelkarriär i idrottsprofilerade skolor? Hurdant stöd anser gymnastiklärarna att de idrottande eleverna får? Och på vilket sätt fungerar samarbetet mellan skolan, hemmen och idrottsföreningarna? Detta är frågor som kommer att diskuteras och besvaras i min magisteravhandling.

Gymnastiklärares syn på idrottande elevers dubbelkarriär – didaktiskt material

Uppdaterad 19.7.2023