Skriv här det du söker efter!

Google kalender, mycket mera än bara ett schema

Google kalender, mycket mera än bara ett schema

Jesper Kivikoski

Hur ändrar en digital kalender din vardag som lärare och skolan du arbetar i? Vilka möjligheter ger ett nytt arbetssätt? Jag undersökte hur en digital kalender kan förändra hur man ser på skolan som rum och hur ett nytt arbetssätt kan göra om din arbetsdag som lärare. Väckte jag ditt intresse? Ta del av min avhandling och video för att lära dig mera!

Google kalender, mycket mera än bara ett schema – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023