Skriv här det du söker efter!

Genom att inte göra skillnad kan du göra skillnad!

Genom att inte göra skillnad kan du göra skillnad!

Sara Strandberg

Är du medveten om hur du bemöter de elever du har framför dig? Hur känner du inför det faktum att forskningsresultat visar att lärare i stor utsträckning behandlar flickor och pojkar olika utgående från kön? Genusmedvetenhet är en färdighet. Lärare behöver öva upp den för att uppfylla läroplanens målsättningar om likvärdigt bemötande. Vi riskerar annars att omedvetet återskapa normer, stereotyper och placera elever i traditionella könsroller. I filmen berättar jag mera, häng med!

Genom att inte göra skillnad kan du göra skillnad! – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023