Skriv här det du söker efter!

Fysisk aktivitet i undervisningen

Fysisk aktivitet i undervisningen

Melinda Enlund & Sandra Lind

Fysisk aktivitet under skoldagen har många positiva effekter på eleverna. Hälsan, de sociala relationerna och kognitiva funktioner gynnas när eleverna är aktiva. När fysisk aktivitet integreras i klassrumsundervisningen ökar elevernas on-task beteende och deras koncentration och inlärning förbättras. Men vad tycker elever i högstadiet och gymnasiet om fysisk aktivitet i klassrumsundervisningen? Tar den fysiska aktiviteten tid från viktigare saker eller är det ett positivt inslag i undervisningen?

Fysisk aktivitet i undervisningen – didaktiskt material

 

 

 

 

Uppdaterad 19.6.2023