Skriv här det du söker efter!

Faktorer som påverkar klasslärares psykiska hälsa

Faktorer som påverkar klasslärares psykiska hälsa

Joakim Lönnqvist & Andrea Westersund

Fokuset har länge varit på elevernas psykiska hälsa och hur klasslärare kan stödja den. Men hur kan klasslärarna stödja sin egen psykiska hälsa? Vilka faktorer påverkar den? I vår avhandling har klasslärare med 15+ år intervjuats. Under intervjuerna framkommer det hur de anser att deras nuvarande psykiska är och vilka faktorer som har påverkat negativt och positivt på deras psykiska hälsa.

 

Uppdaterad 19.7.2023