Skriv här det du söker efter!

Faktorer som hjälper och stjälper en dubbelkarriär

Faktorer som hjälper och stjälper en dubbelkarriär

Jonatan Järn och Viktoria Enlund

Tidigare forskning har fokuserat på vad eleverna tycker är viktigt för att framgångsrikt utföra en dubbelkarriär. Men vad anser egentligen lärarna? I vår avhandling undersöker vi just detta och identifierar olika möjligheter och utmaningar förknippade till dubbelkarriär. Med hjälp av den socio-ekologiska modellen har vi kategoriserat möjligheter och utmaningar i individuella faktorer, relationella faktorer och samhälleliga faktorer.

Faktorer som hjälper och stjälper en dubbelkarriär – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023