Skriv här det du söker efter!

Elevernas involvering i krisberedskap på skolorna idag

Elevernas involvering i krisberedskap på skolorna idag

Linda Karlström & Annika Sandelin

I dag, 2023, är världsläget oroligare än någonsin. Vi lever i en tid då det pratas allt mer om att höja beredskap, att förbereda sig och att vara beredd på att självständigt hantera olika kriser. Barn drabbas lika hårt av kriser som vuxna, och forskning visar att barn är extra sårbara. Vi undrar om det inte är viktigare nu än någonsin tidigare att även de yngre generationerna får lära sig att ta hand om sig själv i olika krissituationer. Vilka färdigheter behövs och hur uppfattar lärare att man involverar eleverna i krisberedskapen på skolorna idag?

Elevernas involvering i krisberedskap på skolorna idag – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023