Skriv här det du söker efter!

Desto yngre, desto bättre för svenskspråkiga barn att lära sig finska?

Desto yngre, desto bättre för svenskspråkiga barn att lära sig finska?

Sandra Virta

En yngre startålder ger fördelen att lära sig uttalet i språk. Kastar vi in två eller flera språk i samma soppa, kan det hända att barn blandar på uttalet och hittar på ord. Sedan länge har svenskspråkiga fått lära sig den finska grammatiken i skolan, medan uttalet fått släpa efter. En balans kunde bli verklighet ifall barn i daghemsålder får börja höra och lära sig hur finska talas.

Desto yngre, desto bättre för svenskspråkiga barn att lära sig finska? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023