Skriv här det du söker efter!

Den helhetsskapande undervisningens möjligheter och utmaningar

Den helhetsskapande undervisningens möjligheter och utmaningar

Emma Nylund

Tycker du det är svårt att få in helhetsskapande inslag i undervisningen? Känns det utmanande att hitta den röda tråden bland alla möjligheter? Vill du ha tips på hur man kan jobba helhetsskapande kring rymden, Åland då, nu och i framtiden, Nordens länder, Åland 100 eller hållbarhet och miljö? I min avhandling lyfter jag fem klasslärares berättelser om arbete kring just dessa teman så vill du veta mer – kolla in min video och läs min avhandling!

Den helhetsskapande undervisningens möjligheter och utmaningar – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023