Skriv här det du söker efter!

Bli en självsäker simlärare och hjälp elever att nå nya simhöjder!

Bli en självsäker simlärare och hjälp elever att nå nya simhöjder!

Ida Andersson

Vill du vara med och förbättra elevers simkunskaper? Kanske känner du dig osäker inför uppgiften? I min avhandling undersöker jag blivande lärarens attityder till att undervisa i simning i grundskolans lägre klasser. Genom att läsa min avhandling och ta del av mitt didaktiska material kan vi tillsammans stärka lärarnas självförtroende och ge dem de verktyg de behöver för att framgångsrikt undervisa i simning. Låt oss hjälpa alla barn att nå de viktiga simmålen enligt läroplanen.

Bli en självsäker simlärare och hjälp elever att nå nya simhöjder! – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023