Skriv här det du söker efter!

Bildtolkning i matematik – åk 4

Bildtolkning i matematik – åk 4

Jonathan Flemming

Dagens matematikböcker innehåller många bilder som elever behöver tolka. Att läsa text och tolka bilder är olika färdigheter som kräver olika resurser. Läroböcker som förutsätter mycket bildtolkning ställer därför andra krav på eleverna än läroböcker där uppgifterna är mer textbaserade.

Bildtolkning i matematik – åk 4 – insändade i Lärorikt

 

Uppdaterad 6.9.2023