Skriv här det du söker efter!

Berättelsen i matematikläromedel

Berättelsen i matematikläromedel

Adrian Snellman

Läromedel är en central del av lärarens verktygsback. Därför har jag fokuserat på hur berättelsen ser ut i ett läromedel som matematiklärare använder sig av i Svenskfinland? Det har jag undersökt genom att göra en läromedelsanalys på de algebraiska kapitlen i läromedelsserien Pi Matematik årskurs 7 – 9. I min video förklarar jag vilka resultat som jag kom fram till och potentiella utvecklingsområden för läromedel.

Berättelsen i matematikläromedel – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023