Skriv här det du söker efter!

Avbruten skolmusikalsproduktion på grund av covid-19

Avbruten skolmusikalsproduktion på grund av covid-19

Sebastian Söderlund

Hur påverkas studerande i en skolmusikalsprocess som tvingas att avbrytas? Hur stor innebörd har det egentligen på de inblandade och hur viktigt är det att få avsluta en konstnärlig process? Det har jag fått vittna om i första hand på grund av covid-19. I min forskning lägger jag fram studerandes reaktioner i samband med avbrottet. Resultaten visar att studerandena känner en hel del olika känslor i samband med avbrottet och det påverkar mera än vad man kunde tro.

Avbruten skolmusikalsproduktion på grund av covid-19 – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023