Skriv här det du söker efter!

Att undervisa huslig ekonomi på distans

Att undervisa huslig ekonomi på distans

Andrea Julin & Johanna Jussila

För att förhindra spridningen av covid-19 var skolorna i Finland tvungna att periodvis under ett år hålla undervisning på distans. Alla ämnen berördes, däribland det praktiska läroämnet huslig ekonomi. Vanligtvis hålls lektionerna i undervisningskök i skolorna, men nu förflyttades undervisningen till varje elevs eget hem. I vår avhandling har vi undersökt hur ämneslärare i huslig ekonomi upplevde den exceptionella situation som de plötsligt ställdes inför när de övergick till distansundervisning.

Att undervisa huslig ekonomi på distans – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023