Skriv här det du söker efter!

Att stärka elevers välbefinnande – metoderna för er!

Att stärka elevers välbefinnande – metoderna för er!

Julia Hägglund

Elevers välbefinnande hör till lärares ansvar. Med tanke på ökningen av psykisk ohälsa i världen och bland ungdomar blir detta ansvar desto viktigare. Positiv psykologi som studerar vad människor gör rätt och hur, används i skolor världen över och kallas då för positiv pedagogik. Det här är ett sätt att stärka elevers välbefinnande på men hur gör klasslärare och hur ser de på välbefinnande? Det här söker min avhandling svar på och med mitt enkla material kan du och dina kollegor få konkreta tips på hur ni kan arbeta med era elevers välbefinnande!

Att stärka elevers välbefinnande – metoderna för er! – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023