Skriv här det du söker efter!

Att leda relationer och grupper på distans

Att leda relationer och grupper på distans

Theo Granfors

Coronapandemin har på flera sätt förändrat människors livsvanor och påverkat olika verksamheter. Skolans verksamhet är inget undantag. Undervisningen gick från ett fysiskt klassrum präglat av sociala interaktioner till att istället bli digital där elever och lärare inte längre befinner sig under samma tak. Detta kräver nya tillvägagångssätt och förändringar i hur såväl skolan, lärare och elever arbetar inom undervisningen. Undersökningen fokuserar på att synliggöra hur lärare upplever arbetet med grupper, gruppprocesser och relationer när de ställs inför förändringar i form av distansundervisning. Undersökningen syftar på att lyfta fram lärarnas erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom dessa områden i och genom distansundervisning.

Att leda relationer och grupper på distans – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023