Skriv här det du söker efter!

Att kombinera skola och idrott är ingen enkel match

Att kombinera skola och idrott är ingen enkel match

Annette Alhonen & Willy Öhman

I dagens läge finns det bra möjligheter att kombinera studier med elitidrott, men det kräver också mycket av eleverna. De höga kraven som ställs från både skolans och idrottens sida kan bidra till tidsbrist, vilket i sin tur kan leda till att prestationer blir lidande. Första tanken är kanske att ansvaret ligger hos ungdomarna själva, men moralpredikan och fingerpekande går ändå sällan hem hos ungdomar. Däremot kan vuxna fungera som stöd till ungas kombinering av idrott och skolgång.

Att kombinera skola och idrott är ingen enkel match – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023