Skriv här det du söker efter!

Att använda Google Earth Web i geografiundervisningen

Att använda Google Earth Web i geografiundervisningen

Heidi Vidjeskog

Hur kan lärare göra för att eleverna skall få lära sig genom tekniken och inte enbart om den eller se på demonstrationer via den? Geografiska informationssystem (GIS) knyter samman information till plats i databaser där man sedan kan läsa, sammanställa och analysera geografiska data. Det är ett viktigt verktyg som inte enbart används av geografer utan även av exempelvis stadsplanearkitekter, räddningsverk och biologer. I min avhandling testas ett material med uppgifter i Google Earth Web, i vilken eleverna får lära sig både genom och om det digitala verktyget i fråga. Flyg med och se hur Google Earth Web kan användas i videon nedan.

Didaktiskt material:

Innan du sätter igång med Google Earth Web

Instruktioner för elever och lärare

Geografiuppgifter i Google Earth Web

Google Earth Web

Uppdaterad 21.6.2023