Skriv här det du söker efter!

Arbetet är krävande enligt klasslärare

Arbetet är krävande enligt klasslärare

Ida Hultgren & Sandra Kulla

Klasslärare upplever att den psykiska belastningen i arbetet ökar. Mest krävande är föräldrakontakt, elevkontakt och otydliga arbetstider. Arbetet underlättas däremot av en utförlig planering, ett fungerande ledarskap och en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Ta del av klasslärares upplevelser för att få tips på hur du kan undvika överbelastning i arbetet.

Arbetet är krävande enligt klasslärare – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023