Skriv här det du söker efter!

Är stipendieutdelningen rättvis och jämlik?

Är stipendieutdelningen rättvis och jämlik?

Emelie Finneman

Stipendieutdelningen är en aktuell fråga som ofta diskuteras i samhället när vi närmar oss våravslutningen. Stipendiekulturen är en lång tradition som vi har i Finland och ändå saknas det några riktlinjer eller styrdokument kring stipendieförvaltningen. Skolan har utvecklats och därför behöver det också ske en utveckling i stipendiekulturen. Vid Vasa Övningsskola har man gjort en förändring kring stipendieförvaltningen men lärare nämner att det fortfarande finns utmaningar kring stipendieutdelningen.

Är stipendieutdelningen rättvis och jämlik? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023