Skriv här det du söker efter!

Är språk en viktig del av skolans lärmiljöer?

Är språk en viktig del av skolans lärmiljöer?

Anna Backman

Som lärare kommer du att möta elever med en varierande språkbakgrund i ditt klassrum. Det är inte helt självklart hur man ska bemöta dessa elever. I min avhandling får du läsa mer om hur språk och lärande hänger samman. Hur kan du undervisa på ett sätt som gynnar alla elever?

Är språk en viktig del av skolans lärmiljöer? – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023