Skriv här det du söker efter!

Andraklassare ger en bild av skrivande i ensamhet – oavsett skrivmiljö

Andraklassare ger en bild av skrivande i ensamhet – oavsett skrivmiljö

Matilda Grönros

Jag har i min avhandling låtit andraklassare rita och berätta om var de skriver. Skrivmiljöer som andraklassare beskrivit i min studie är allt från skolmiljöer, hobbymiljöer till mentala miljöer, för att nämna några. Andraklassarna förknippar däremot också ensamhet med skrivmiljöerna, oberoende vilken sorts skrivmiljö det är. Detta går emot forskning som lyfter fram skrivsamtal och gemensamt skrivande som en av de främsta formerna av stöd för skrivande.

Andraklassare ger en bild av skrivande i ensamhet – oavsett skrivmiljö – didaktiskt material

Uppdaterad 19.6.2023