Skriv här det du söker efter!

Enter Sibeliusmuseum

Enter Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum. Biskopsgatan 17, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.

Programmet nedan erbjöds som en del av jubileumsåret under Enter ÅAU i april 2018.

Sibeliusmuseum är Finlands enda egentliga musikmuseum. Museet verkar i Woldemar Baeckmans stiliga museibyggnad, som är en av de mest originella skapelserna i 1960-talets modernism. Adressen är Biskopsgatan 17 och museet är öppet lördag 21.4 kl. 11-16.

Under förmiddagen kl. 11-13 arrangeras 15 minuters snabbguidningar om byggnaden på svenska och finska. Museet erbjuder gratis inträde för alla besökare kl. 11-16. Sibeliusmuseums nuvarande museibyggnad firar 50-årsjubileum under 2018 och i år uppmärksammas den unika byggnadens arkitektur med guidningar och utställningen Sibbe 50.

Sibbe 50

Utställningen Sibbe 50 berättar om Sibeliusmuseums nuvarande museibyggnad och dess arkitekt Woldemar Baeckman i samband med att huset fyller 50 år. Utställningen lyfter fram arkitekturen, olika planer kring museibyggnaden samt tomtens historia genom bland annat fotografier, byggnadsritningar och miniatyrmodeller. I år har även museibesökaren möjlighet att se museets atriumgård. Sibbe 50 ställer frågan om den nuvarande museibyggnaden är en förskräcklig låda eller ett underbart betonghus, och ger museibesökaren chansen att delta i omröstningen.

En kantat för doktorerna – Musik vid akademiska högtidligheter

Utställning presenterar den musik som använts i samband med olika högtidligheter vid finländska universitet. Speciellt betonas de verk som beställts till Åbo Akademi under universitetets 100 år. De olika högtidligheterna vid universiteten är t.ex. invigningsceremonier och doktorspromotioner. I utställningen presenteras förutom kantaten Jordens sång op. 93 av Jean Sibelius, även verk av bl.a. Bengt Carlson, Gottfrid Gräsbeck och Ulf Långbacka.

 

Uppdaterad 27.12.2018