Skriv här det du söker efter!

Enter Boktornet

Enter Boktornet

Åbo Akademis bibliotek, Boktornet. Domkyrkogatan 2-4, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.

Programmet nedan erbjöds som en del av jubileumsåret under Enter ÅAU i april 2018.

Gadolinska biblioteket

Vice direktör Maria Lassén-Seger och servicechef Eva Costiander-Huldén samtalar om Gadolinska biblioteket som nyligen uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom ramen för Unescos Världsminnesprogram.

Tidpunkt: kl. 10.30 och kl. 14.30.

Bokband i Gadolinska biblioteket/Kirjansidoksia Gadolinin kirjastossa

Konservator Mait Luik och servicechef Eva Costiander-Huldén berättar och visar exempel. Konservaattori Mait Luik ja palvelujohtaja Eva Costiander-Huldén kertovat ja esittelevät näytteitä.

Tidpunkt: kl. 12.30.

Konst i Boktornet

Rundvandring med biblioteksamanuens Johanna Lindblom.

Tidpunkt: kl. 11.15 och 13.15.

Jubileumsutställningen Budskap från det förflutna i ÅA:s samlingar.

Utställningen presenteras av överbibliotekarie Pia Södergård.
Tidpunkt: kl. 10.00 kl. 12.00 och kl. 14.00.

 

ÅAB bjuder också in allmänheten till Arkens bibliotek (Fabriksgatan 2). Försäljning av dupletter och presentation av bibliotekets utrymmen ordnas vid varje heltimme.

Uppdaterad 27.12.2018